Ableton Live je sada besplatan 3 meseca!

Ableton Live je sada besplatan 3 meseca!

Ableton je produžio probni period korišćenja softvera Ableton Live sa 30 na 90 dana.

Tokom ovih 90 dana besplatnog korišćenja imaćete full pristup softveru što uključuje čuvanje i export projekata. Ableton je poslednja kompanija u nizu koja je ponudila svoj softver besplatno na duži vremenski period od 15 ili 30 dana tokom ovog perioda kada smo svi zatvoreni u kućama.

Preuzmite Live i isprobajte ga na 90 dana putem ovog linka.

Avatar photo

Autor: Igor