Interview with INIGO KENNEDY / Intervju sa INIGO KENNEDY-jem

 Interview with INIGO KENNEDY / Intervju sa INIGO KENNEDY-jem

Inigo Kennedy je jedan od poštovanijih pionira techno i electro muzike, producent i DJ. Dobro je poznat po stalnom uvođenju tehničkih i kreativnih inoviteta i veština u svom radu. Vlasnik je inovativnog i žanrovima prkosećeg labela Asymmetric. Iza sebe ima pozamašan i raznovrstan katalog izdanja na širokom spektru labela i projekata širom sveta. Njegova diskografija doseže do skoro 100 izdanja na vinilu, CD-u i MP3-u. Nastupao je u svim krajevima sveta, a sada ćemo imati priliku da ga čujemo i u Svemirskoj Kafani (07.06.2014.) koja u saradnji sa HFM (Hear It.Feal It.Move It.) organizacijom nastavlja da nas usrećuje “ubitačnim” nizom vrhunskih gostovanja!

Inigo Kennedy is a pioneering and respected techno and electronic music producer and DJ. He is well known for always bringing technical and creative originality and skill to his work. He is the owner of the innovative and genre defying label Asymmetric. He has also been responsible for a large and diverse back catalogue of releases on a wide variety of labels and projects around the World. His discography stretches to almost 100 releases on vinyl, CD and as MP3. His DJ schedule has taken him to all corners of the World, and now we will be in chance to listen him live at Svemirska Kafana (07.06.2014.) which continues to make us happy with a series of “pernicious” bookings in cooperation with HFM (Hear It.Feal It.Move It.) organization.SRB: Od detinjstva si u ljubavi sa electro zvukom, možeš li nam reći šta je to u electro zvuku što te je toliko privuklo?ENG: You are in love with electro sound since early age, can you tell us whatwas the thing in electro sound that attracted you so much?SRB: Pretpostavljam da je to bio osećaj nečeg modernog, futurističkog i u to vreme drugačijeg i interesantnog. Bio sam fasciniran elektronikom, mašinama i kompjuterima od malih nogu – potičem iz familije inžinjera – tako da je sve bilo povezano sa fascinacijom nastanka zvuka, ne samo konkretno muzikom.ENG: I suppose it was the feeling that it is something modern, futuristic and at the time different and interesting. I was fascinated with electronics and machines and computers from a very early age – I come from a family of engineers – so it was all connected with a fascination with how the sounds are being made and not just the music itself.

SRB: Da li je tvoje obrazovanje (Electronic Engineering – specialising in Digital Signal Processing and developing) doprinelo tvojoj strasti ka elektro muzici ili je bilo obrnuto?ENG: Did your education ( Electronic Engineering – specialising in Digital Signal Processing and developing) contributed to your passion towards electro or it was vice versa?SRB: To je jednostano bilo paralelno. Već sam bio duboko u tom svetu pre nego što sam krenuo na univerzitet. Kao što rekoh, bio sam okružen inžinjerima i to je bio prirodan put za mene. Prvo sam se odlučio za elektro inžinjerstvo pa elektroniku, a onda sam postao stvarno zainteresovan za digitalnu obradu signala – prilično sam dobar hibrid elektronike, računarstva i matematike. Takođe smo učili i više filozofske oblasti kao što su kvantna teorija koje su takođe bile zanimljive, ali morate da se fokusirate na jednu oblast tako da je to bila DPS.ENG: That was just something in parallel really. I was already deep into things before I reached university. Like I said above I was surrounded by engineers and it was a natural path for me to take. I chose at first electrical engineering and then electronic and then became really interested in the DSP side of things as well – quite a nice hybrid of electronics, computing and mathematics. We also studied more philosophical areas like quantum theory that were just as interesting but you have to chose to focus on one area so DSP it was.SRB: Zašto techno?ENG: Why techno?SRB: Volim energiju i način na koji možete primiti i emitovati sirovu emociju mnogo direktnije i ličnije – po mom mišljenju svakako. Nema gomile teksta na primer, nema unapred zamišljene ideje šta muzika treba da znači. Izrastao sam u techno kroz prvi synth pop, pa indie, industrial i EBM i konačno techno, ali sve vreme sa elektronikom ispod površine, IDM i ambient-om takođe. To je bilo zahvaljujući lokalnoj biblioteci koja je imala ogromnu kolekciju vinila koje ste mogli pozajmiti i isprobati različite stvari jako lako.ENG: I love the energy and the way you can receive and transmit raw emotion a lot more directly and personally – in my opinion anyway. There isn’t the baggage of lyrics for example, there’s no preconceived idea of what the music should mean. I grew into techno through first synth pop, then indie, then industrial and EBM and eventually techno but all the time with an undercurrent of electronica, IDM and ambient stuff as well. It was thanks to the local library which had a huge vinyl collection that you could borrow and try different things really easily.

SRB: Tomito Satori, Helki Torsnum, Reducer, to su sve tvoji pseudonimi, možeš li nam reći koji od njih je imao najviše uspeha?ENG: Tomito Satori, Helki Torsnum, Reducer, those are all your pseudonyms, can you tell us which one of them had more success?SRB: Ultimately Reducer rekao bih, i mislim da je zbog toga što je predstavljao više vanvremenski zvuk od drugih projekata.ENG: Ultimately Reducer would say and I think that is because it is a more timeless sound than the other projects.SRB: 1999. si formirao vlastiti label Asymmetric, koji je bio tvoj plan tada i kako se razvio?ENG: In 1999. you formed your own label Asymmetric, what was your plan back then and how did it develope?SRB: Plan je bio da krenem ka izdavanju sopstvene muzike koja je bila iskrenija i nije prolazila selekciju labela. Sjajno je sarađivati sa drugim labelima ali uvek morate da prolazite kroz nečiji filter.  Asymmetric je značio guranje muzike sa kojom sam bio najsrećniji. ENG: The plan was to be able to move toward releasing the music I made that was more honest and unfiltered. It is great working with other labels but you are always working through someone else’s filter as well. Asymmetric meant pushing out the music I was happiest with.SRB: Rana 2007. je obeležila tvoje prvo izdanje za Token records i početak jake tehno alijanse koja traje i danas i izgleda jača nego ikada. Možeš li nam reći nešto više o toj saradnji?ENG: Early 2007 marked the first release for Token records and the beginningof a strong techno alliance that lasts today, and it looks stronger thenever. Can you tell us more about that cooperation?SRB: Na neki način razlozi za Asymmetric su ti koji su važili i za Token, što je po mom mišljenju i razlog zašto tako dobro sarađujemo. Muzika koju izdajem na Tokenu je zaista iskrena reflekcija onoga gde bi želeo da budem. Postoje prava familijarna osećanja sa labelom, od kontakta sa Kr!z-om pre mnogo godina, do situacije gde smo sada kada label sve više i više jača, postaje stvarno zapažen i počinje da izbacuje albume i projekte pune stvarno lične muzike.ENG: In a way the reasons for Asymmetric are how it has become with Token as well which is why it works so perfectly in my opinion. The music I’m releasing on Token is a really honest reflection of where I want to be. It’s such a good family feeling with the label, from Kr!z’s first contact many years ago to where we are at now with the label going from strength to strength, getting really noticed and starting to push out albums and projects full of really personal music.

SRB: Znam da je nezahvalno postaviti umetniku ovo pitanje, ali da li možda imaš omiljnu traku iz svoje diskografije?ENG: I know its ungrateful to ask artist that question, but do you maybe have a favorite track from your discography?SRB: Stvarno je teško reći, iz Tokenovih koje puštam jako puno i stvarno mnogo uživam puštajući ih. Postoji različite trake koje odgovaraju različitim vremenima i sećanjima takođe, od ‘Obsidian-a’ do ‘Cathedral-a’ i ‘Emitter-a’, i smatram da ima nekih stvarno posebnih traka na albumu koji će biti objavljen! Od starijih izdanja, moram reći da je B2 sa ASY009 ‘Nano Technology’ stvarno ubitačna traka za mene ali tu je i mnogo drugih takođe.ENG: It’s really difficult to say from the Token stuff as I play so much of it now and really enjoy playing it a lot. There are different tracks that fit different times and memories as well, from ‘Obsidian’ to ‘Cathedral’ and ‘Emitter’ and I think there are some really special tracks on the album to come as well! From my older releases I have to say that B2 from ASY009 ‘Nano Technology’ is such a killer track for me but there are so many others as well.SRB: Šta slušaš u privatnom životu?ENG: What do you listen in private life?SRB: Ovih dana uglavnom pesmice za decu, pošto imamo jednogodišnjeg dečaka kući, iako on takođe voli techno. 🙂 Što znači manje vremena za slušanje druge muzike, mada kada ugrabim šansu uvek sam raspoložen za eterične hipnotišuće stvari kao skorašnji album “I Break Horse” od Chiarscuro-a npr, ili elektronika kao npr. nedavni album Arovane “Ve Palor”. ENG: These days mostly nursery rhymes as we have a one year baby boy at home although he loves his techno as well 🙂 It means less time to listen to other music though when I do get the chance I always have a soft spot for ethereal shoe-gaze stuff, like the recent I Break Horse album ‘Chiarscuro’ for example, or electronica like the recent Arovane album ‘Ve Palor’.

SRB: Koliko si upoznat sa klabing scenom u Srbiji i klubom Svemirska Kafana, gde ćeš nastupiti u junu?ENG: How familiar you  are with clubbing sceene in Serbia and club SvemirskaKafana, where you are going to perform in june?SRB: Srbiju sam posetio samo jednom ranije, nastupao sam u Šapcu, i pronašao Beograd, gde sam ostao, interesantan grad sa žestokom i prelepom arhitekturom iz različitih vremena savremene istorije. To je bilo pre skoro tačno 10 godina i siguran sam da su sada stvari drugačije u mnogo pogleda. Plus, koliko znam (poznajući osnove vama sličnog Češkog jezika) pretpostavljam da Svemirska Kafana znači nešto slično Space Hall-u – odličnoj prodavnici ploča u Berlinu. Te isprepletane veze sa različitim mestima su uvek lepa stvar za mene i nešto što bi i techno trebao biti takođe!ENG: I’ve only visited once before, to play in Šabac, and found Belgrade, where I stayed, to be an interesting city with some fierce and wonderful architecture from the different times in recent history. That was 10 years ago almost exactly and I’m sure things are a bit different in a lot of ways! Plus I know enough (based on knowing some of nearby Czech language) to guess that Svermiska Kafana means something similar to Space Hall – a great record store in Berlin. Those crossed connections with different places are always nice a thing for me and kind of how techno should be too!SRB: Hvala puno, želimo ti još više uspeha u karijeri i vidimo se u Beogradu!ENG: Thanks a lot, we wish you even more success in your career and see you in Belgrade!SRB: Jako se radujem tome takođe i vidimo se tamo!ENG: Looking forward to it a lot too and see you there!

Avatar photo

Autor: Igor