Istraživanje: Pola klabera u Srbiji koristi marihuanu, a svaki peti ekstazi i amfetamine

Preeliminarni rezultati istraživanja nevladine organizacije “Re Generacija” pokazali su da među mladima koji posećuju klubove i muzičke festivale svaki drugi koristi marihuanu, a svaki peti ekstazi i amfetamine.

Ovo je prvo nacionalno istraživanje među mladima koji posećuju noćne klubove o upotrebi psihoaktivnih supstanci i rizičnim seksualnim praksama. Ne odnosi se na celokupnu populaciju zemlje već samo na mlade osobe koje izlaze u klubove i posećuju muzičke festivale, a kako anketa traje do 4. aprila rezultati mogu da budu drugačiji do kraja istraživanja.

– Istraživanja ovog tipa služe da se skroje preventivni programi prema potrebama mladih koji su koristili psihoaktivne supstance. Cilj je da što veći broj mladih od 15 do 35 godina koji izlaze u noćne klubove uradi anketu, jer je važno da saznaju da kontakt s psihoaktivim sastojcima ima posledice po njihovo zdravlje, kao i koje sve posledice to mogu da budu. Istraživanje je potpuno anonimno i podaci dobijeni upitnikom koristiće se isključivo u svrhe istraživanja – kažu Irena Molnar i Jovana Arsenijević iz organizacije “Re Generacija“.

Projekat u okviru koga se istraživanje sprovodi je finansijski podržan od strane međunarodnog Fonda za otvoreno društvo, a kako izgleda upitnik možete pogledati ovde.

Izvor: Blic.rs

 

Avatar photo

Autor: Igor