Kožni orgazam koji doživljavamo u toku slušanja muzike!

 

Nova studija sprovedena na Harvardu i Wesleyan Univerzitetu objašnjava fenomen trnaca koji nas prolaze kada slušamo muziku, fizičke i emocionalne reakcije, trnce niz kičmu i zašto se naježimo tokom posebno nadraženih trenutaka muzičkog iskustva.

Senzacija se zove “Frissons”, a takođe je poznata kao kožni orgazam.

Nova studija, objavljena u “Social Cognitive and Affect Neuroscience” proučavala je dve grupe od 10 osoba: one koje su tvrdili da redovno doživljavaju Frisson i oni koje nisu. Pod analizom univerzitetskih timova otkrilo se da pojedinci koji su doživeli navedene efekte imaju više živčanih vlakana koje povezuju slušni korteks sa delovima mozga koji kontroliraju telesne senzacije i emocije.

Nadalje, ispitanici koji se više intelektualno bave muzikom, poput onih koji predviđaju melodijske progresije ili koji proživljavaju mentalne vizuale, imaju veću verojatnost da osete jak fizički emocionalan odgovor.

Takođe je zanimljivo napomenuti da je mozak ne može odgonetnuti razliku između muzičkih “trnaca” ili reakcija na seks i drogu.

Fascinantno.

Izvor: MixMagadria.

Avatar photo

Autor: Igor