Studija o uticaju elektronske muzike na klimu: 1000 DJ-eva je letelo sa 51000 aviona!

 Studija o uticaju elektronske muzike na klimu: 1000 DJ-eva je letelo sa 51000 aviona!

1000 DJ-eva koji su imali turneje zabeležilo je više od 51 000 letova u 2019., emitujući ekvivalentnu količinu CO2 kao godinu dana električne energije za 20 000 domaćinstava, napajajući 8 000 festivala tokom tri dana ili štampajući 25 miliona izdanja.

Rezultati su otkriveni u izveštaju berlinske Clean Scene, kolektiva industrijskih profesionalaca predvođenih Eilidh McLaughlin, Evom Fineberg i Fallonom MacWilliamsom fokusiranim na stvaranje zelenije plesne muzike, koji istražuju uticaje turneje na okolinu.

Njihovi izveštaji pod naslovom ‘Sinoć je DJ uzeo let: Istražujući uticaj CO2 i turneja DJ-eva i gledajući prema alternativnoj budućnosti unutar plesne muzičke industrije’ procenjuje da prosečni ugljenični otisak jednog DJ-a koji putuje izlazi 35.000 tona CO2, nakon proučavanja najboljih 1000 DJ-eva Resident Advisora ​​u 2019. To je 17 puta više od preporučenog ličnog proračuna koji sprečava porast globalnih temperatura.

Njihova analiza takođe ima za cilj određivanje prioriteta profita nad okolinom, polom, rasom i ekonomskom nejednakošću. Kolektiv napominje da statistika u njihovom izveštaju nije namenjena okriviti umetnika, već postoji kako bi postaknula promene i dovela do veće odgovornosti unutar muzičke industrije u pogledu zaštite okoline.

Smatraju da se za rešavanje nalaza izveštaja mora više naglasiti na zagovaranju lokalnih scena, davanju prednosti boljem planiranju događaja i vođenju turneja te razmeni najboljih praksi sa kolegama. Takođe preporučuju da promoteri rezervišu više umetnika BIPOC-a kako bi pomogli u borbi protiv nejednakosti.

Clean Scene se nadaju da će nalazi njihovog izveštaja započeti važan razgovor o uticaju muzičke industrije i turneja na okolinu te da će oni unutar te industrije pokušati doneti promene u svetlu toga.

Celu studiju možete pročitati ovde.

Izvor: Klubskascena.hr

Avatar photo

Autor: Igor