Zvuk Beograda – visemedijska instalacija 8.9. plato Filozofskog fakulteta Beograd

U nedelju 8. septembra 2013. u 21h na Platou Filozofskog fakulteta, Marko Stojanović izlaže svoj doktorski umetnički rad – višemedijsku instalaciju “Zvuk Beograda”.

,,Zvuk Beograda” predstavlja umetničku instalaciju koja Gradu Beogradu daje novi audiovizuelni identitet. U ovom delu autor spaja zvučne elemente akustičkog okruženja srpske prestonice gradeći konkretnu muziku. Muziku kombinuje sa kadrovima gradske svakodnevice koje projektuje na arhitektonsko-scenografske objekte. Spoj vizuelnog i zvučnog čini delo višemedijskim.

Zvuk svog rodnog grada čuje kao monoštvo autentičnih zvukova koji se međusobno prožimaju organizujući se u muzičku formu. Da bi ovakva muzika, sačinjena od autentičnih Beogradskih zvukova nastala, Marko najpre snima zvuk, zatim ga obrađuje i na kraju formira u muzičko delo. Takva konkretna muzika postaje muzika Beograda.

Pored zvučnog, delo sadrži i vizuelni aspekt. Njega čini višekanalna video projekcija na velike bele kulise koje simbolizuju grad. Težina jednostavnosti kulisa prestaje, kada projekcija počne.
Spoj vizuelnog i zvučnog čini delo višemedijskim.

Marko Stojanović je doktorand na interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu, na grupi za višemedijsku umetnost. ,,Zvuk Beograda” predstavlja praktični deo njegovog doktorskog rada pod mentorstvom red. prof. Srđana Hofmana. Originalni naslov teme glasi „Zvuci Beograda – sjedinjavanje konkretnih zvukova i prizora u višemedijskom delu“ .

Više na sajtu www.zvukbeograda.com

Avatar photo

Autor: Igor