Beograd ukida zabranu prodaje alkohola?

 

Zabrana prodaje alkohola u Beogradu od 22 do 6 sati uskoro bi mogla da bude ukinuta. Nadležni kažu da aktuelna odluka nije donela očekivane efekte.

Poslodavci traže ukidanje zabrane, a kao razlog za to navode nezadovoljne potrošače, pad prometa, kao i prodavce koji su zbog zabrane ostali zbog posla. Okrugli sto na temu “Vremenskog ograničenja prodaje alkoholnih pića i piva, zabrane usluživanja i poklanjanja akloholnih pića i duvanskih proizvoda maloletnim licima” održan je u zgradi Gradske uprave Grada Beograda. 

Cilj organizovanja okruglog stola je sagledavanje efekata na promet robe usled vremenskog ograničenja odnosno zabrane prodaje i dostave alkoholnih pića, piva, pirotehničkih sredstava i slične vrste robe, čija upotreba može bitno da utiče na javni red i mir od 22 do 6 časova. Dragomir Petronijević je istakao da uprava Beograda stupa u direktnu komunikaciju sa poslodavcima i ljudima koji prave dodatu vrednost u Beogradu. 

Cilj je pronalaženje zajedničkog rešenja i predloga. Važno je da radimo zajedno i da smo u stalnoj direktnoj komunikaciji sa ljudima koji prave dodatu vrednost i zapošljavaju naše građane koji pune naš budžet. Poslednje dve godine se trudimo da promenimo način rada u Gradskoj upravi. Iz direktne komunikacije proizašlo je donošenje dobrih odluka poput smanjenja cena letnjih bašta. Mi smo otvoreni za saradnju i želimo da radimo zajedno i zahvaljujem im na pokretanju inicijative, velikom odzivu, saradnji i na tome što su uspeli da povrate poverenje u nas”, naglasio je Petronijević. 

Gradska sekretarka za privredu napomenula je da je Sekretarijat za privredu kao resorno zadužen za razvoj privrede Beograda sazvao okrugli sto povodom razmatranja odluka o zabrani prodaje alkoholnih pića nakon 22 časa i o zabrani prodaje alkoholnih pića u blizini objekata u kojima se održavaju sportske manifestacije. 

Privredni subjekti registrovani na teritoriji grada Beograda koji se bave restoranskim i uslugama prodaje alkoholnih pića čine ukupno 30 odsto bruto domaćeg proizvoda u oblasti trgovine. Zbog toga razmatramo ukidanje aktuelne odluke jer nije donela očekivane efekte. Naprotiv, smanjena je prodaja druge robe koja nije alkoholnog karaktera od 22 do 6 časova, a pored toga broj saobraćajnih nesreća nije smanjen. Kada je reč o Zakonu o zaštiti potrošača, postoji član koji se odnosi na prodaju i deljenje alkoholnih pića, pirotehničkih sredstava i duvanskih proizvoda maloletnicima, a upravo na ovom okruglom stolu imamo zadatak da razmotrimo na koji način možemo komunalnoj ispekciji Grada Beograda dodeliti zadatak pojačavanja kontrole svih objekata kako bismo sprečili broj saobraćajnih nesreća i maloletnika koji konzumiraju alkohol”, rekla je Tijana Maljković. 

Ona je istakla da je za Grad Beograd bitna i odluka da se u obimu od jednog kilometra od mesta gde se održava manifestacija ne sme služiti niti prodavati alkohol, dok je u manjim opštinama ta razdaljina 300 metara i dodala da će ugostiteljski objekti moći nesmetano da rade. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Unije poslodavaca Srbije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva unutrašnjih poslova – PU za Grad Beograd, Privredne komore Beograda, Sekretarijata za inspekcijske poslove, Komunalne policije, kao i predstavnici trgovinskih lanaca sa teritorije grada Beograda.

IZVOR: B92.net

 

Avatar photo

Autor: Igor