EU GLASANJE ZAHTEVA OD STREAMING PLATFORMI PRAVEDNIJU PLATU ZA MUZIČARE!

 EU GLASANJE ZAHTEVA OD STREAMING PLATFORMI PRAVEDNIJU PLATU ZA MUZIČARE!

http://MIXMAG I FOTO: PIXABAY

Glasanje rešava potrebu za regulacijom u sektoru streaminga i nastoji pružiti veću vidljivost umetnicima, pogotovo onim nezavisnim i u usponu.

Članovi Evropskog parlamenta (MEPS) glasali su za implementaciju novog pravnog okvira kako bi se osiguralo da streaming platforme poštenije plaćaju muzičare. Glasanje se održalo 17. januara, a velika je većina podržala odluku (532 glasa za, 61 protiv i 33 suzdržana). Glasanje je rešilo potrebu za regulacijom u sektoru streaminga i nastoji pružiti veću transparentnost kompenzacije i vidljivosti umetnika.

Trenutno EU nema posebne zakone ili propise koji se primenjuju na industriju streaminga, uprkos širokoj upotrebi takvih platformi. Streaming sada čini 67% globalnog prihoda muzičkog sektora, s godišnjim prihodom od 22,6 milijardi dolara.

Prema oglasnom biltenu evropskog parlamenta, zastupnici su pronašli tri glavna problema: nepravedna raspodela prihoda, neravnoteža vidljivosti između popularnih umetnika i onih koji se tek probijaju i nedostatak propisa oko AI-a. Pokazalo se da prihodi uglavnom idu velikim izdavačkim kućama i nekoliko velikih umetnika, s tim da predstavnici ukazuju na nedostatak reprezentacije za manje uobičajene stilove i jezike.

Predstavnici su pokazali zabrinutost i oko činjenice da se umetnike stavlja u situaciju da prihvate niže prihode ili da ih se uopšte ne plaća, u zamenu za veću vidljivost na streaming platformama, a zabrinuti su i oko transparentnosti korištenja AI-a u stvaranju muzike i pitanja koja se odnose na autorska prava i pristanak (kao DeepFakes). Predloženi pravni okvir ima za cilj rešavanje ovih pitanja kroz reformu trenutnih stopa autorskih prava radi poboljšanja plata umetnika. Takođe bi uključio mere poput kvota za povećanje vidljivosti evropskog rada i zahtevao transparentnost oko upotrebe AI za sprečavanje nepoštenih praksi. Španski predstavnik u Evropskoj službi Ibán García del Blanco rekao je: “Parlament daje glas evropskim autorima, koji su u središtu tržišta streaminga muzike. Kulturna raznolikost i osiguranje da su autori potpisani i pošteno plaćeni, uvek nam je bio prioritet; zbog toga tražimo transparentnost u upotrebi algoritama i preporuka koje se koriste pri uslugama streaminga muzike, kao i u njihovoj upotrebi AI alata, stavljajući evropske autore u fokus”.

Iako je okvir ne-zakonodavni i neobavezujući, on znači apel Europskoj komisiji za implementaciju propisa streaming platformi, kao i način da sektor streaminga muzike bude pošteniji i raznovrsniji.

IZVOR: Mixmagadria.com

Avatar photo

Autor: Igor