EVROPSKO ISTRAŽIVANJE O DROGAMA 2024! DA LI KORISTITE DROGU? KOLIKO? IZ KOJIH RAZLOGA? 

 EVROPSKO ISTRAŽIVANJE O DROGAMA 2024! DA LI KORISTITE DROGU? KOLIKO? IZ KOJIH RAZLOGA? 

DA LI KORISTITE DROGU? KOLIKO? IZ KOJIH RAZLOGA? Ovo su samo neka od pitanja iz najnovijeg evropskog online istraživanja o drogama, koje i ove godine sprovodi Evropska agencija za droge (EMCDDA). Istraživanje targetira ljude od 18 i više godina koji su koristili droge, a za cilj ima da poboljša razumevanje obrazaca upotrebe droga u Evropi i pomogne u oblikovanju budućih politika i intervencija u vezi sa drogama.

Po drugi put učestvuju i partneri agencije sa Zapadnog Balkana i zemlje iz oblasti evropske susedske politike, kroz projekte Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA8) i EU4Monitoring Drugs (EU4MDII), čime se nastoji da se premosti jaz u podacima u regionima.

Dobrovoljna, anonimna anketa — jedna od ciljanih „vodećih“ metoda praćenja na nivou Evrope — ove godine će se sprovoditi u 36 zemalja na oko 30 jezika, medju kojima je i Srbija. Na nacionalnom nivou partner EMCDDA ove godine je organizacija Re Generacija. 

Veb-ankete imaju prednost jer direktno dopiru do ljudi koji koriste drogu. Brze su i jeftine za postavljanje, pružaju nove podatke brzo i mogu pomoći u otkrivanju novih trendova.  Ovaj upitnik, koji će biti dostupan šest nedelja, strukturisan je u module o: sociodemografskim podacima, obrascima korišćenja droga, dostupnosti droga (količine koje se obično kupuju i cene koje se plaćaju) sa dubljim fokusom na obrasce korišćenja kanabisa. Njegovi nalazi će doprineti rastućoj bazi znanja o praksama korišćenja droga u Evropi. Ovo će pomoći u poboljšanju procena veličine tržišta na nacionalnom i evropskom nivou i doprineti razvoju politika u širem smislu. 

Iako veb-ankete nisu reprezentativne za opštu populaciju, kada se pažljivo sprovode i kombinuju sa tradicionalnim metodama prikupljanja podataka, mogu pomoći u stvaranju detaljnije, realističnije i blagovremenije slike o korišćenju droga i tržištima droga u Evropi. Kao takve, one su ključni sastojak u sposobnosti EMCDDA i nacionalnih agencija da odgovore na stalno promenljive probleme s drogama. 

Link za pristup istraživanju za Srbiju (na Srpskom) klikom ovde.

Više o: 

O istraživanju 

Metodologija sprovođenja EWDS-a

Materijali za diseminaciju 

Avatar photo

Autor: Igor