Intervju sa Octave One :: Interview with Octave One

 Intervju sa Octave One :: Interview with Octave One

SRB: Legende Detroita braća Lenny Burden i Lawrence Burden poznatiji svima kao Octave One stižu po prvi put na Exit Festival i čuvenu Dance Arenu, oni su uspeli uspeli da odvoje malo vremena i da nam daju zaista sjajne odgovore na naša pitanja.

ENG: Legends of Detroit city brothers Lenny Burden and Lawrence Burden better known to everyone as Octave One are coming for the first time at the Exit Festival and the famous Dance Arena, they were able able to find some time to give us really great answers on our questions. 

SRB: Singl “I Believe” koji se našao na techno kompilaciji “The New Dance Sound of Detroit” vi ste označili kao početak onoga što svi znamo danas, a to je Octave One projekat. Da li nam možete reći nešto u vezi dogadjaja koji su vezani pre tog prvog izdanja, kada su bili vaši prvi interesi u vezi produkcije i kako ste se vi našli u ovim vodama?

ENG: The single “I Believe,” which appeared on the compilation Techno: The New Dance Sound of Detroit marked the beginning of what we all know today as Octave One project. Can you tell us something about the events that are related to you before the first release, when was your first interest in production and how did you found yourself in these waters?

SRB: Da, “I Believe” je bio prvi singl koja je naša publika mogla da čuje, ali mi smo radili na pravljenju gruva izmedju nas u Lenijovom apartmanu gde smo napravili mali studio. Snimili smo jednu sesiju zajedno sa Jay Denhman-om, Mike Huckaby-ijem i Anthony Shakirom koju smo nazvali “Analog Analog Digital” skraćeno “AAD” koju smo oduvek hteli da izdamo, ali na kraju nismo uspeli, ali naši putevi na sceni su se desili kasnije kroz Anthony Shake Shakir i tako smo se stvarno našli medju ostalim techno pionirima u Detroitu.

ENG: Yes, ‘I Believe” was the first that the public as a whole had the opportunity to hear but we had been working on making grooves for a minute amongst ourselves in Lenny’s apartment where we housed a small studio. We had recorded a jam session with us Jay Denham, Mike Huckaby and Anthony Shakir called Analog Analog Digital ‘AAD’ which we were always treating to release but we just never got around to releasing it. But our inroads into the scene came through Anthony ’Shake’ Shakir, so that’s how we really found ourselves amongst the other techno pioneers in Detroit.

SRB: Kada pogledate u nazad dve decenije, vi i dalje radite ono što volite, šta izdvajate kao nešto specijalno? ( Da li je to neki momenat u klubu ili možda momenat iz studija)

ENG: When you look back at the two decades, you’ve been doing what you love, what stands out for you? (Whether it be a moment in a club or a moment in the studio)

SRB: Ono što bi izdvojili kao najveću stvar za nas je trenutak kada smo uhvatili drugu generaciju Octave One-a kako se šunja u naš studio i pravi trake kada ga mi napustimo. Znamo da se pitate ko je ta druga generacija Octave One-a, to su naša najmlađa braća Lorne i Lance. Naš studio se nalazio u podrumu naše roditeljske kuće i oni su imali naviku da dođu u studio kada mi radimo muziku i leže na podu ispod mixing konzole. Mi bismo radili u studiju na novim trakama i dešavalo se da napravimo pauzu da bismo završili narednog dana, pa smo im govorili da ne diraju ništa, ne zato što smo bili zlobni već zato što su još uvek bili mala deca… mogli su imati 7 i 10 godina. Ali naravno niko ne sluša stariju braću kada su tu igračke sa kojima se treba poigrati… lol. Posmatrali su nas i naučili kako da rukuju opremom, čak i pločama na Protools-u, što smo saznali kada smo se iznenada vratili u studio i zatekli ih. I bili su prilično dobri! Sada, svi smo deo projekata u nekom obliku ili formi. 

ENG: The biggest thing that stands out for us is when we caught our second generation of Octave One sneaking in our studio making tracks when we left the studio. We know you’re wondering who that second generation of Octave One is, that’s our youngest brothers Lorne and Lance. Our studio was located in the basement of our parent home and they used to come in the studio when we were creating music laying on the floor under the mixing console. We used to be in the studio mixing down songs and we would take a break to finish the following day, so we would tell them not to touch our mixing board, not cause we were trying to be mean but because they were just little kids…they might have been 7 and 10yrs. old. So of course no one listens to there older brothers when there’s some toys they wanted to play with…lol They had been watching us and learned how to play with the gear and even record on Protools, which we found out after we doubled back to the studio and caught them doing it. And they were pretty good too! Now, we all are part of the projects in some way shape or form.

SRB: Vaš peti album “Burn it Down” je konačno izašao, stvarno sjajnih i prelepih 11 traka. Naš favorit je Jazzo/Lose Myself feat. Ann Saunderson, da li vi izdvajate neku?


ENG: Your fifth album “Burn it Down” finally came out, really great and beautiful eleven tracks, our favorite is Jazzo/Lose Myself feat. Ann Saunderson, do you have favorite track? 

SRB: Za nas, svaka traka ima specijalno mesto u našim srcima iz nekog razloga. Tako da postoji nešto vezano za ceo projekat u celini koji je naše omiljeno izdanje, do sledećeg naravno. 🙂

ENG: For us, each track has a special place in our hearts for different reasons. So it’s something about the complete project as a whole which is our favorite release until the next, of course:)

SRB: Da li ste zadovoljni reakcijom publike na album?

ENG: Are you satisfied how the audience reacted to the album?

SRB: Zapravo jesmo! Ne bismo mogli biti zadovoljniji njihovom reakcijom, jer da nije bilo njih da se raspituju za mnogo traka koje smo snimili za “Boiler Room” projekat, ovaj album kao celina ne bi ni postojao.

ENG: Actually, we are! We couldn’t have been more pleased with there reaction to it, because if it wasn’t for them inquiring about so many of tracks that we recorded for the ‘Boiler Room’ project this album as a whole would not have existed.

SRB: Koji muzičar je imao najveći uticaj na vašu karijeru?

ENG: Which musician had the biggest influence on your career? 

SRB: Ne možemo sa sigurnošću reći, ali možemo reći da smo imali priliku da nekoliko godina budemo muzički saputnici i pomagači velikom jazz pijanisti Bob James-u i on nas je stvarno inspirisao da uspemo. Ima nešto u tome kako tretira ljude što je tako privlačno i prijatno… njegovi fanovi i svi oko njega imaju osećaj da su deo njegove ekipe. I pored svih svojih dostignuća on je jedan od najskromnijih, najtoplijih i najiskrenijih ljudi koje ćete ikada sresti.

ENG: We can’t really say for sure, but we can say that we had the opportunity for a few years to be roadies for the great jazz pianist ‘Bob James’ and he truly inspired us to succeed.  It’s something about how he treats people that is so magnetic and welcoming…his fans and even his crew that you all feel that you are part of his team. With all of his accomplishments he’s one of the most humble, warm and genuine people that you will ever meet.

SRB: Možete li nam reći tajnu zajedničkog rada već 37 godina , a da pritom niste došli u neki veći konflikt? 🙂 

ENG: Can you please tell us the secret of working together for 37 years and not get in fight? 🙂

SRB: Kada saznamo javićemo vam… Lol! Posvađamo se sa vremena na vreme kao svi strastveni ljudi, ali ono što nas izdvaja je to što nam ne treba mnogo da se izljubimo i pomirimo. 🙂

ENG: When we find out we’ll let you know…Lol! We get into from time to time like all people of passion, but what makes us different is we don’t take to long to ‘kiss and make up’ 🙂

SRB: Koji nastup ćete pamtiti do kraja vaših života, i zašto baš taj?

ENG: Which show will you remember for the rest of your lives and why that one?

SRB: Verovatno kada smo nastupali na Love Parade-u zato što je to bio jedan od najvećih stejdževa na kome smo mi i ostali izvođači ikada bili. Nikada niste videli toliko nervoznih ljudi u bekstejdžu kao što smo bili svi mi, svi smo mislili da nismo bili dovoljno dobri i bodrili smo jedni druge dok smo izlazili na stejdž. Ali dobro, izvođači su ljudi takođe. 🙂

ENG: Probably, when we played the Love Parade because it was one of the biggest stages we and other artist had ever been on. And you had never seen as many nervous people backstage as all of us, we all thought we didn’t do as well as we did and were consoling each other as we exited the stage. But hey, artist are human too 🙂

SRB: Pošto nosite 40+kg opreme svaki dok ste na turneji, da li planirate da se prebacite na softver u skorijoj budućnosti?

ENG: Since you carry 40+kg of equipment each, when touring, plan on transferring to software in recent future?

SRB: Nee, mi se uvek šalimo u vezi prelaska na softver i penzionisanja opreme ali to je samo šala među nama. Pored toga koliko radimo live na stejdžu provereno bi nam bilo do smrti dosadno bez naših igračkica.

ENG: Naw, we always joke about breaking out the software and retiring the gear but its only a joke amongst us. And besides with as much as we do on stage live we would undoubtedly be bored to death without our toys!

SRB: S’obzirom da ste poznat i poštovan tehno akt toliko dugo, koje je vaše mišljenje o ovoj “EDM eri” u elektronskoj muzici?

ENG: Considering that you’ve been a respected & famous techno act for so long, what do you think of this “EDM era” in music?

SRB: EDM najvećim delom nije naša stvar ali ako vas čini srećnim i uživate u tome neka vam je sa srećom! Svi mi imamo naše mesto na ovom svetu i svi pokušavamo da nađemo malo sreće u njemu!

ENG: EDM for the most part isn’t really our thing but if it makes you happy and you enjoy it ‘more power to them’! We all have our place in this world and we’re all trying to find a little happiness in it!

SRB: Kako ste uživali u vašem live nastupu u Beogradu, u klubu The Tube, 2013.? Mi smo bili prisutni na tom nastupu i bilo nam je sjajno, kakvi su vaši utisci?

ENG: How did you enjoy your live show in Belgrade, at club The Tube in 2013? We’ve been at that amazing live show and it was great, for you, how it was?

SRB: Naravno, bio je to zabavan nastup za nas i videlo se da se našim fanovima svidelo jednako kao i nama dok smo nastupali za njih. Ako smo pokriveni znojem na kraju našeg seta, uživali smo!

ENG: Of course, it was a fun show for us and we saw that our peeps loved it as much as we did performing for them! If we’re covered in sweat at the end of our set, we had fun!

SRB: Šta ćete poneti od svoje opreme za live nastup na Exit Festivalu, i šta publika može da očekuje od vas? Neke stare stvari ili nove trake sa  “Burn it Down” albuma?

ENG: What will you take with you from hardware for your live performance at Exit Festival and what can audience expect from you? Some old stuff or new tracks from “Burn it Down” album?

SRB: Pa mi još uvek radimo na tome šta će se sigurno naći na listi opreme za Exit Festival, ali budite sigurni da će ‘Mothership’ biti opremljen i u potpunosti funkcionalan! Biće to miks starih, sadašnjih, čak i budućih traka za nastup.. ne znamo još uvek koje tačno trake jer to zavisi od toga kako osetimo publiku i šta ona u tom trenutku prima, što odlučujemo kada pritisnemo start na opremi. Ali pobrinućemo se da puls bude intenzivan!

ENG: Well we’re still working on what the gear list will be for sure for the Exit festival, but you can be sure that the ‘Mothership’ will be stocked and fully functioning! It will be a mixture of old, present and even future tracks for the show…we don’t know which tracks for sure yet because that depends on what we feel the crowd can handle which is decided when we press start on the gear. But we’ll make sure that the pulse will be intense!!

SRB: Na kraju, koji su vaši planovi za budućnost i šta biste poručili vašim fanovima u Srbiji koji dolaze na Exit Dance Arenu?

ENG: In the end, what are your plans for the future and what would you say to your fans in Serbia who are coming to Exit Dance Arena?

SRB: Budućnost podrazumeva da padnemo na dupe od nastupa! Imamo prilično ludu turneju zakazanu, ali se radujemo tome. A našim fanovima u Srbiji koji dolaze na Dance Arenu… pripremite se da se oznojite, oznojite i oznojite još malo… znate kako mi to radimo i nećemo vas izneveriti! 

ENG: The future entails us performing our butts off! We have a pretty mad tour schedule in front of us still, but we are looking forward to it. And to our fans in Serbia coming to Exit Dance Arena…prepare to sweat, sweat and sweat some more…you know how we do it and we won’t let you down!

Avatar photo

Autor: Igor