KONZUMIRANJE ILEGALNIH DROGA KAO LJUDSKO PRAVO

 

Grupa parlamentarnih zastupnika u Britaniji istupila je sa političkom inicijativom da se pravo na uzimanje ilegalnih droga odredi kao ljudsko pravo.

Slično kao zastupnici u Australiji, koji su zahtevali dekriminalizaciju upotrebe droge, ‘All-Party Parliamentary Group’ u svom saopštenju ističu kako se minimalna upotreba za osobne potrebe ne bi trebala smatrati prekršajem, pozivajući se na članak 8, Europske konvencije o ljudskim pravima i slobodama koji reguliše pravo na privatnost i porodični život.

”Za zemlje Evrope, Konvencija o ljudskim pravima i slobodama, a posebno njen članak 8, može poslužiti kao temeljni argument prema kojem posedovanje, kupovina ili uzgoj za ličnu upotrebu, posebno u malim količinama, ne šteti direktno niti indirektno nikakvim drugim ljudskim pravima i zbog toga ne bi trebali biti kriminalizirani.”, stoji u saopštenju.

Ističući kako su konvencije Ujedinjenih naroda podbacile u suzbijanju zavisnosti širom sveta, odbor smatra da bi se povodom droga trebao primeniti uravnoteženiji pristup te da blagi prekršaji ne bi trebali rezultirati kaznom zatvora.

Ova neformalna parlamentarna grupacija pokretala je kontroverze i ranije, kada su se pre dve godine zalagali za dekriminalizaciju heroina i kokaina.

 

Izvor: Mixmag Adria

Avatar photo

Autor: Igor