Sud u Berlinu techno službeno proglasio visokom kulturom!

 

Istu emociju koju će nekome dati gudačke žice i flaute drugom će dati mašinski zvuk beata u mraku kluba. Ova dva načina ni po čemu se ne razlikuju u svojim kulturnim svrhama obogaćivanja tvog duha. Berlin je tako od doba kada je veliki zid, koji je razderao srce grada na pola, pao, kroz dekade, postao meka i svetionik za sve one koji traže novopovezivanje i lečenje ličnih i kolektivnih rana na račun muzike i prihvatanja.

 
Uz izuzetke koji nužno postoje kao potvrda pravila, klupska kultura je mnogo više od noći napajanih sintetičkim drogama i mutnih jutara. Ona je specifičan izraz nove generacije, novog doba koje je proživelo digitalnu revoluciju i ukomponovalo nove mogućnosti koje tehnologija nudi u stvaranje muzike. Elektronska muzika nije više kontra kultura, kao kada se tek pojavila, već je logična evolucija prelaska sa organskog zvuka na elektronski.

 
 
Berlinske vlasti su tako u svom gradu, jednom od najmuzikalnijih mesta na planeti, pokazale da razumeju vrednost koju ovaj kulturni krak donosi u lepezu iskustva, proglasivši Berghainove techno partyje “visokom kulturom” – čime lokacija ostaje u jednakoj kategoriji oporezivanja kao i lokacije klasične muzike. Odluka je donesena kao odgovor na sudski slučaj iz 2009. u kom se Berghainu pretilo premeštanjem u kategoriju “zabave” koja bi ga odvela u situaciju da 19% svih prihoda završava u rukama države, nasuprot dotadašnjih 7%. Još ne znamo što će ovo značiti za ostale berlinske klubove, ali ovo je sjajan početak.

 
Berlin-Brandenberg fiskalni sud je svojom odlukom potvrdio da se klub još uvek u očima nadređenih državnih organa smatra “visokom kulturom” u svojim aktivnostima i važnosti koju ima za nemačku muzičku scenu. Ovako se štiti svoj grad, ovako se štite ljudi koji ga vole, ovako se donose odluke koje služe kolektivnim a ne privatnim interesima i na ovaj način se omogućava da dobre stvari rastu. Više novca koji ostaje klubu ujedno znači i veće mogućnosti ulaganja u muziku i svetlije zore na horizontu. Možda bi londonski službenici koji su doneli odluku o zatvaranju fabrica mogli sesti na avion i skoknuti na po koju čašicu razgovora i instrukcija sa članovima Berlinskog suda. Ako neko zna bolje od tebe, šutiš i ćutiš!
 
 
Izvor: Klubska Scena
Avatar photo

Autor: Igor