Nova faza popuštanja mera u pripremi: Kako na koncerte, festivale i u NOĆNE KLUBOVE!

 Nova faza popuštanja mera u pripremi: Kako na koncerte, festivale i u NOĆNE KLUBOVE!

Danas je održan i drugi sastanak izmedju predstavnika noćnih klubova, event industrije i čelnika grada Beograda koji će zaključke sa ovog sastanka preneti nadležnim ministarstvima u Vladi Republike Srbije.

Blic saznaje zaključke dogovara koji planiraju da se usvoje u narednom periodu ukoliko se proces vakcinacije nastavi u ovom obimu, kao i da nastavi da opada broj zaraženih.

Predlog za otvaranje noćnih klubova i barova

Za odgovorna lica noćnih klubova i barova navodi se da se nikako ne smeju angažovati izvođači, muzičari, plesači… koji imaju kliničku sliku ili postoji osnovana sumnja na zaraznu bolest covid-19, ili imaju dokaz da su pozitivni na koronu. Takođe, ni ako simptome imaju članovi njihovih porodica ili druge osobe sa kojima su u kontaktu. Tom prilikom potrebno je angažovati osobe koje će biti ovlašćene i odgovorne da kontrolišu sprovođenje svih mera.

Takođe, treba osigurati da se u objekat ulazi isključivo sa rezervacijom, kao i da se evidencija i spiskovi posetilaca sa kontakt podacima moraju čuvati bar 30 dana.

Što se tiče ograničavanja fizičkog kontakta, između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, a za stolom ne može sedeti više od pet osoba. Ukoliko ne postoje stolovi i stolice, potrebno je obezbediti prostor od 9 kvadratnih metara za jednu osobu.

Ako se ova preporučena fizička distanca ne može održati, neophodno je smanjiti broj prisutnih, kako u prostoriji, tako i na otvorenom prostoru. Ako je moguće, razdvojiti i jasno označiti mesta za ulaz i izlaz.

Prilikom ulaska u objekat obavezno je beskontaktno merenje temperature svakog zaposlenog i posetilaca, a potrebno je obezbediti i dovoljne količine tečnog sapuna, ubrusa, vode i dezinfekcionih sredstava.

Pravilno nošenje zaštitnih maski je obavezno za sve, sve vreme boravka, i u zatvorenom objektu i na otvorenom, osim prilikom jela i pića. Izuzetak su pojedini izvođači, i to samo u trenutku nastupa.

Obavezno je i detaljno pranje, čišćenje i dezinfekcija prostora, pribora i opreme, kao i što češće provetravanje prostorija. Takođe, na ulazu su obavezne dezo barijere, kao i dozeri sa sredstvom za dezinfekciju ruku.

Prioritet se daje prirodnoj ventilaciji svih zatvorenih prostora, gde god i kad god je to moguće. Rashladne uređaje trebalo bi uključivati tek kada je temperatura spoljašnjeg vazduha veća od 28 stepeni.

Posetioci su dužni da poštuju sve preventivne higijensko-epidemiološke mere, koje će im biti dostupne u vidu instrukcija postavljenih na vidnim mestima.

Predlog za organizovanje koncerata na otvorenom

I prilikom organizacije događaja potrebno je voditi računa o fizičkoj distanci i ličnoj higijeni, dezinfekciji i korišćenju lične zaštitne opreme, kao i visokom stepenu higijene površine na kojoj se organizuje događaj, kao i pratećeg mobilijara, naročito stolova, stolica, šankova, toaleta i drugih površina koje se često dodiruju.

Za organizatore događaja je važno da se u vreme pandemije događaji sa pratećim muzičkim sadržajem ne smeju održavati u zatvorenom, već samo na otvorenom prostoru, odnosno u objektu otvorenog tipa privremenog karaktera, koje bi za tu namenu odredili organi lokalne samouprave. Pritom je važno obezbediti što više ulaza i izlaza, koji će biti dovoljno udaljeni i jasno obeleženi.

Organizatori moraju da obezbede dovoljan broj redara koji će usmeravati posetioce do svojih mesta, kako bi se smanjile gužve, a takođe treba obezbediti da se posetioci, osim u neophodnim slučajevima, ne kreću van mesta koja su im obezbeđena.

Organizator ne sme angažovati osobe koje imaju simptome ili postoji sumnja ili dokaz da su pozitivni na prisustvo virusa covid-19. Svi angažovani moraju biti obučeni da sprovedu sve potrebne mere.

Prostor oko scene potrebno je ograditi i obezbediti najmanje rastojanje od 10 metara između bine i posetilaca. Između stolova mora biti razmak od najmanje 2 metra, a za jednim stolom ne sme sedeti više od pet osoba. Ako nema stolova i stolica, obezbediti 9 kvadrata po osobi.

Takođe, organizuje se samo posluživanje za stolom.

Na ulazu u objekat se beskontaktno meri temperatura, a nošenje zaštitnih maski obavezno je za vreme boravka u objektu.

Obavezno je i detaljno pranje, čišćenje i dezinfekcija mobilijara pre početka događaja, kao i nakon završetka, a posetioci su obavezni da poštuju sve propisane mere.

IZVOR: Blic.rs

Avatar photo

Autor: Igor